EXPERTISE
BETROKKEN EN OPLOSSINGSGERICHT
IN ONS WERK 

ONZE DIENSTVERLENING

Expertise

Joint ventures en investeringen

Expertise

General counsel

Mergers & Acquisitions

Ons team heeft ervaring met het begeleiden van aan- en verkooptrajecten van ondernemingen. Of wij u nu als koper, verkoper of MT-lid adviseren, TRIBU raakt graag betrokken in een vroeg stadium van de voorgenomen transactie. De ervaring leert namelijk dat wij juist in die (vroege) fase van toegevoegde waarde zijn. Dit is immers de fase waarin u al een aantal belangrijke strategische afwegingen zal moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: ‘Welk verkoopproces is wenselijk?’, ‘Wat is de meest optimale transactiestructuur?’ en ‘Welk koopprijsmechanisme is passend?’. Een helder antwoord op deze vragen draagt bij aan een tijd- en kostenefficiënt proces.

TRIBU ondersteunt u bij M&A processen door middel van de volgende (type) werkzaamheden: het organiseren van een veiling proces (controlled auction), het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten en intentieverklaringen, het verrichten van due diligence onderzoek, het opstellen van transactiedocumentatie en het voeren van onderhandelingen.

De afgelopen jaren zijn wij ook veelvuldig betrokken geweest bij het opzetten van participaties en bonusstructuren voor het management. Soms als adviseur van de betreffende onderneming, maar ook als adviseur van het management. In deze rol is het lezen en interpreteren van de (interne) verhoudingen cruciaal en daar ligt onze kracht.

Joint ventures & investeringen

TRIBU adviseert bij het opzetten of ontvlechten van joint ventures (50/50) of het doen van investeringen (meerderheids- of minderheidsbelangen). In beide gevallen wordt een samenwerking beoogd voor de (relatief) lange termijn. Dit brengt met zich mee dat de afspraken tussen partners of aandeelhouders minutieus moeten worden doordacht en vastgelegd in een joint venture- of aandeelhoudersovereenkomst. Afspraken rondom de samenwerking, governance, besluitvorming moeten passen in de verhoudingen tussen partijen. Dit vergt maatwerk van een ervaren adviseur.

Datzelfde geldt voor afspraken rondom het beëindigen van een samenwerking. Het beschrijven van de situatie, waarin partijen uit elkaar moeten of willen, lijkt voor cliënten niet altijd voor de hand liggend. Onze ervaring is echter dat dergelijke afspraken juist in de start moeten worden gemaakt om teleurstelling of geschillen in een later stadium te voorkomen. Wij zien het als een uitdaging om dit proces te begeleiden op zodanige wijze dat de prille samenwerking niet onnodig onder druk komt te staan.

General counsel as a service

Voor zowel de periode voorafgaand aan een transactie als de periode na de transactie hebben wij het concept ‘general counsel as a service’ ontwikkeld. Dit concept voorziet in de behoefte op regelmatige basis te overleggen over uw business, de juridische uitdagingen waar u tegenaan loopt of compliance issues. 

WERKZAAMHEDEN

Advies

Due diligence

.

i

Documenteren

Onderhandelen

Tribu Legal

TRIBU is een gespecialiseerd advocatenkantoor gericht op ondernemers en investeerders.

De advocaten van TRIBU zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en staan geregistreerd op het rechtsgebied ondernemingsrecht in het rechtsgebiedenregister.

Adres

Straatweg 220
3621 BZ Breukelen
Nederland

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling

Contact

T: +31 (0)6 5204 8919
E: info@tribulegal.com

 

CONTACT

Een concrete vraag? Een strategische uitdaging? Of gewoon interesse? Neem contact met ons op.

4 + 10 =

CONTACT

A practical question? Strategic challenge? Or just interested in us and our business? Please, do not hesitate to contact us.

6 + 13 =